بایگانی برچسب: یادگیری تا 4 سالگی

یادگیری زبان دوم برای کودکان | جدیدتری نتایج تحقیقات

یادگیری زبان دوم برای کودکان - بلز

فراگیری زبان دوم در بیش از 99 درصد کودکان، زبان انگلیسی است و وقتی از یادگیری زبان دوم صحبت می کنیم در واقع فقط مقصودمان زبان انگلیسی است و بس. البته این مورد فقط در ایران اتفاق نمی افتد و تقریبا در تمام کشورها، زبان دومشان زبان انگلیسی است. از آنجا که اکثر علوم نوین…[ … ]