بایگانی برچسب: گریه

19 جمله ای که هرگز نباید به فرزندان خود بگویید

فرزندان را مقایسه نکنید

منظور ما از نوشتن مقاله 19 جمله ای که هرگز نباید به فرزندان خود بگویید این است که بگوییم، هرچه کودکان بیشتر رشد می کنند، نسبت به حرفهای دیگران حساس تر و تأثیرپذیرتر می شوند. حرفهایی که ما به آنها می گوییم،  گاهی اوقات تا تمام طول عمر در ذهن کودکان حک می شود، بنابراین…[ … ]