بایگانی برچسب: ورزشهای دسته جمعی

خصوصیات کودک باهوش از دید روانشناسی و رفتارشناسی | جدیدترین مقاله

کودک باهوش دانشمند _ بلز

اگر کودک باهوشی دارید به او اجازه دهید در چند رشته ورزشی و یا چند رشته موسیقی و یا چند رشته هنری فعالیت کند و هوش خود را بین همه آنها تقسیم کند بهره هوشی بیش از حد، برای کودک باهوش دردسر ایجاد می کند. این خصوصیت مانند قد خیلی بلند باعث گرفتاری است و…[ … ]