بایگانی برچسب: فارسی

زیباترین نام های ایرانی: 1066 نام فارسی، گیلکی، لری، ترکی

زیباترین نامهای ایرانی_ بِلز

زیباترین نام های ایرانی را روی فرزندان خود بگذارید. اولین کاری که پدر و مادر پس از تولد فرزندشان انجام می دهند انتخاب یک نام مناسب ، نیکو و بامعناست. این نام باید سالهای سال بر روی فرزندشان بماند، بنابراین حق دارند که در انتخاب آن حساسیت داشته باشند. چرا باید زیباترین نام های ایرانی…[ … ]