بایگانی برچسب: رقابت

فرزند وسط بودن بهتر است یا اول و آخر بودن؟

bells.ir_ فرزند وسط

آیا فرزند وسط بودن یا فرزند اول یا فرزند آخر برای والدین تفاوت دارد؟ فرزندان وسط از دید پدر و مادر: از دید یک پدر و مادر منطقی، ترتیب فرزندان مهم نیستند و همه فرزندان برایشان یکسان هستند. البته ناگفته نماند که بعضی از والدین با بعضی از فرزندانشان راحت تر هستند چون با آنها…[ … ]