بایگانی برچسب: خلاقیت و سرگرمی

مشکلات روانی کودک نتیجه تربیت غلط والدین است | 10 چالش روانی کودک

مشکلات روانی کودک _ بلز

مشکلات روانی کودک، گاهی اوقات به نوع رفتار والدین برمی گردد. رفتارهای با افراط و تفریط والدین مشکلات روانی فراوانی را گریبانگیر کودک می کند که ممکن است نتیجه آن در بزرگسالی نمود بیشتری داشته باشد. نمونه های از این مشکلات روانی که ممکن است هر کدام از والدین یک مدل از آنها را در…[ … ]