بایگانی برچسب: انحراف چشم

چشم فرزند من چه رنگی خواهد شد: اثر ژنتیک یا محیط

رنگ چشم_bells.ir

  اکر شما هم دنبال پاسخ این سوال هستید که “چشم فرزند من چه رنگی خواهد شد”، پس به ادامه مطلب توجه کنید: برای پاسخ به سوال فوق باید صبر داشته باشید تا فرزند شما حداقل یک ساله شود. وقتی در مورد رنگ چشم صحبت می کنیم ، در حقیقت در مورد ظاهر عنبیه صحبت…[ … ]