بایگانی برچسب: احساسات

احساسات کودک | آموزش مديريت و کنترل خشم وعصبانيت به كودك

کنترل احساسات کودک_ بلز

آیا کودکان می توانند احساسات خود را کنترل کنند؟ احساسات کودک و کنترل و مدیریت آنها توسط کودکان، جزو چالشهای بزرگ روانشناسان و رفتارشناسان کودک بوده است. انسانها دارای مجموعه ای از احساسات مثبت و منفی هستند که هر کدام از آنها در جای خود، با ارزش و مورد نیاز هستند. وجود و بروز هر…[ … ]