زندگی حدفاصل بین تولد و مرگ است!

فاصله بین زندگی و مرگ_بلز

زندگی حد فاصل بین B و D است
(‌تولد : birth و مرگ : death )
ولی بین B و D یک حرف دیگر یعنی C هم هست !
( انتخاب : choice )
انتخاب‌های ما مهمترین بخش زندگی ما هستند !

انتخاب محل زندگی
انتخاب همسر
انتخاب دوست
انتخاب مهاجرت
انتخاب کمک کردن به همنوع
انتخاب شغل و….

پس درست انتخاب کنیم و از تمام چیطهایی که شادی و لذت را از ما می گیرند دور باشیم.

آنگاه کل زندگی نیایش خواهد شد…

این مطلب را هم بخوانید  حیوان تراپی | افزایش قدرت تحمل بیماری های سخت!